top of page

Principal Investigator

Cartoon.jpg

Baicang Liu 刘百仓

E-mail:bcliu@scu.edu.cn

Professor of Environmental Engineering

Postdoc

Yihua Li 李益华

Li Wang 王莉

Peng Tang 唐鹏

Ph.D. Students

Wancen Xie 谢宛岑

Xuanyu Ji 纪轩宇

Qidong Wu 吴其栋

Guanyu Zhou 周冠宇

Guijing Chen 陈贵靖

Ying Wang 王颖

​Xifan Li 李希凡

Master Students

Anastasiia Novichkova

Minli Hu 胡敏莉

 

Xinyu Liu 刘馨钰

Lun Tian 田轮

Yushun Yang 杨宇顺

Jingyu Shu 舒靖娱

Xiaoyu Ren 任小雨

Qingyi Liao 廖情义

Jialin Shi 石嘉林

Jinzhong Ye 叶津中

Di Zhang 张迪

Undergraduate Students

Mengchao Shi 史梦超

Zhaoyang Song 宋昭阳

Jiaxin Liang 梁嘉欣

bottom of page