top of page

Principal Investigator

Cartoon.jpg

Baicang Liu 刘百仓

E-mail:bcliu@scu.edu.cn

Professor of Environmental Engineering

Postdoc

Yihua Li 李益华

Peng Tang 唐鹏

Chunyan Yang 杨春燕

Ph.D. Students

Qidong Wu 吴其栋

Guanyu Zhou 周冠宇

Guijing Chen 陈贵靖

Ying Wang 王颖

​Xifan Li 李希凡

Yujie Guo 郭钰洁

Chaoyang Li 李朝洋

Master Students

Anastasiia Novichkova

Xuanyu Ji 纪轩宇

Jingyu Shu 舒靖娱

Xiaoyu Ren 任小雨

Qingyi Liao 廖情义

Jialin Shi 石嘉林

Jinzhong Ye 叶津中

Di Zhang 张迪

Undergraduate Students

Mengchao Shi 史梦超

Zhaoyang Song 宋昭阳

Jiaxin Liang 梁嘉欣

bottom of page